Pääluottamusmiesten palsta

 

Kunta-alan Unionin koordinoivat pääluottamusmiehet.

Matti Anttonen ja Marjo Lindqvist ovat Julkisen alan unionin (JAU) eli JHL:n ja JYTY:n koordinoivina pääluottamusmiehinä vuoden 2018 alusta.

Koordinoivat pääluottamusmiehet ovat päätoimisia edunvalvojia ja nimensä mukaisesti koordinoivat edunvalvontaa, osallistuvat neuvotteluihin työnantajan kanssa ja tekevät yhteistyötä yhdistysten luottamusmiesten kanssa. Yhdistysten omat luottamusmiehet jatkavat edunvalvontaa paikallistasolla.