Historiaa

 

Ammattiyhdistystoiminnalla Pitkäniemessä on historialliset perinteet.

Ensimmäinen ammattiosasto perustettiin 1917. Osaston nimi oli Pitkäniemen Seka- ja palvelustyöväen Liiton osasto.Osastoon kuului henkilökuntaa hoito- ja talouspuolelta. Vuoden 1918 tapahtumiin ammattiosasto otti osaa ja seurauksena osasto lakkautettiin voittajien taholta.Mielisairaanhoitaja Liitto perustettiin Pitkäniemessä 1927. Liiton kotipaikkana Pitkäniemi oli kymmenen vuotta ja liiton toimihenkilöt olivat Pitkäniemeläisiä.KTV:n Pitkäniemen sairaalan yhdistys perustettiin 25.3.1941. Mielisairaanhoitaja Liitto muutti nimensä 1967 Mielenterveys- ja Kehitysvamma-alan Liitoksi. Vuonna 1982 liitto lopetettiin ja se sulautui KTV:n yhteyteen.Vuonna 2005 KTV liittyi JHL:n osaksi.

Vuonna 2012  Pitkäniemen yhdistys JHL 066 ja Ylisen yhdistys JHL 707 yhdistyivät Pitkäniemen JHL ry 066:ksi.Vuonna 2015 Kaivannon yhdistys JHL 664 sulautui Pitkäniemen JHL 066:n.

 

PITKÄNIEMI 1900 – 1991  Kirjoittanut Tuomo Nenonen

Kun vuonna 1991 Pitkäniemen KTV:n yhdistys 66 valmisteli 50 v. juhlaansa päätettiin,  että kirjoittaisin kuvaelman ammattiyhdistystoiminnasta Pitkäniemestä. Tehtävä oli sikäli helppo kun olin kirjoittanut aikaisemmin Mielisairaanhoitajain Liiton Pitkäniemen osaston historiikin.

Olin myös Pitkäniemen historiakirjatoimikunnan jäsen, kun sairaala valmisteli tulevia 100 v. juhliaan.

Pitkäniemen sairaalan henkilökunnalla on pitkät perinteet ammattiyhdistys-toiminnasta. Alkujaan vuosisadan alussa henkilökunta kuului Seka- ja Palvelustyöväen liittoon. Tosin järjestäytymisaste oli kovin heikko. Video 1

Mielisairaanhoitaja Liitto perustettiin Pitkäniemessä  v. 1927 ja se toimi  Pitkäniemessä 15 vuoden ajan, kunnes siirtyi sotien jälkeen Helsinkiin.Video 2 

Pitkäniemi ja Pitkäniemen henkilökunta on 110 vuoden aikana elänyt samanlaisen elämänkaaren, mitä Linnan” Täällä Pohjantähden alla” kirjassa kerrotaan.  Tsaarin ajan loisto ja komeat univormut. Vuoden 1918 luokkasodan tapahtumat henkilö-kunnan irtisanomisineen.

Kolmekymmenluvun suojeluskuntavuodet. Sotavuodet 1939-1944 ja sairaalan jälleenrakentamisen. Sairaalan siirtyessä valtiolta  v. 1955 kuntainliitolle alkoi todellinen kehityskausi, joka on jatkunut näihin päiviin saakka. .Video 3

Vuonna 1991 Pitkäniemen sairaala liittyi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. 

Merkillepantavaa on ollut kautta vuosikymmenten, että Pitkäniemessä on ollut aina voimakkaita ammattiyhdistysnaisia ja miehiä.  Juho Hännikäinen, Erkki Helletie, Toivo Koskinen, Viljo Vuorimäki, Erkki Jokisalo, Kirsi Kivipuro, Tuulikki Järvinen, Sauli Lehtimäki, Mirjami Laine jne..

Kun elettiin 1993 ensimmäisen laman vuosia pyysi ylil. Pauli Poutanen, että minä ja Sauli Lehtimäki menisimme yhdessä  Tampereen kaupungin sosiaalidemokraattien  ja kokoomusryhmän juttusille, pyytäen Tampereen kaupungilta puuttuvaa lisämäärärahaa Pitkäniemen heikon talouden kuntoon saattamiseen. Rahat tulivat ja niin päästiin yli lamasta.

Tämä kuvaa sitä yhteistyötä, mitä Pitkäniemen sairaalaan johdolla ja JHL:n välillä menneinä vuosina on ollut. Ammattiosaston ja sairaalan johdon välillä on aina vallinnut luottamuksellinen ja hyvä ilmapiiri.

KTV ry  66:n videofilmi  on läpileikkaus ajalta 1906 - 1991. Videoon hankittu aineisto perustuu vanhojen pitkäniemeläisten muistelmiin  menneiltä vuosilta. Erityisen paljon kerrottavaa oli mielisairaanhoitaja Heikki Toropaisella, joka oli tullut Pitkäniemeen v. 1927 ja jäänyt eläkkeelle 1962.

Pitkäniemen Sairaalalla ja JHL:n ammattiosastolla on kunniakas ja historiallinen perintö vaalittavanaan. Onnea ja menestystä uudelle vuosikymmenelle!

Tuomo Nenonen
Sosiaalineuvos
KTV:n yhdistyksen puheenjohtaja 1982 - 1999

 

Eläkkeellä oleva mielisairaanhoitaja Onni Torikka esittelee videolla 

Pitkäniemen sairaalamuseota vuonna 2010.

Tuotanto PSHP:n koulutuspalvelut: Av sihteerit Juhani Halme ja Mika Martikainen