Ylinen

Pitkäniemen ja Ylisen JHL yhdistykset yhdistyivät 1.10.2012

 

Pitkäniemen sairaalan JHL ry 066 ja Ylisen JHL ry 707 yhdistivät voimansa samaan yhdistykseen.

Yhteisen yhdistyksen nimi muuttuu jatkossa Pitkäniemen JHL ry 066:ksi.

Yhdistymistä on suunniteltu jo muutaman vuoden ajan ja pääsyynä muutokseen on Ylisen toimintojen muuttaminen Pitkäniemen alueelle lähivuosina. Tavoitteena on toki myös edunvalvonnan tehostuminen ja myös yhdistysaktiivien jaksamisen tukeminen.

Yhdistymisessä onkin havaittavissa jo hieman vanhaa hyvää MKL:n aikaista yhteishenkeä. Aikoinaan MKL eli Mielenterveys- ja kehitysvamma-alan ammattiliitto oli toiminnassa 1968–1982. Yhteistoiminta oli silloin vahvaa Pitkäniemen ja Ylisen kesken.  MKL yhdistyi silloiseen KTV:n eli Kunta-alan ammattiliitoon ja myöhemmin vuonna 2005 JHL:ksi eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitoksi.

Yhteisen yhdistyksen jäsenmäärä on lähes 600 henkilöä. Yhdistykseen on järjestäytynyt nyt muun muassa hoitajia, hoitoapulaisia, sairaalahuoltajia, ohjaajia, sihteereitä, tekniikan ja keittiön henkilökuntaa.

Ylisen yhdistys ehti toimia vireästi 45 vuotta Ylisen mäellä. Yhdistyksessä oli enimmillään jäseniä yli 500 vuonna 1982, kun MKL:n jäsenet liittyivät yhdistykseen. Vuoden 2009 kehitys-vammahuollon muutoksissa osa jäsenistä siirtyi kuntien omien palvelujen henkilökunnaksi. Yhdistyksestä siirtyi 250 jäsentä yhteiseen yhdistykseen ja Ylisen keittiön henkilökunnasta 10 jäsentä taysin JHL 139:n jäseniksi.

Pitkäniemen sairaalan JHL:n ja KTV:n aikainen historiikki 70 vuoden ajalta on työnalla. Kirja on tarkoitus julkaista vuoden 2014 alkupuolella. 

Toivotan Ylisen jäsenet lämpimästi Tervetulleiksi yhteiseen yhdistykseemme.

Yhdistymisjuhlaa vietetään Musiikkiteatteri palatsissa Tampereella perjantaina 1 helmikuuta 2013.

Pj Jouni Kainukangas

 

Ylisen JHL ry 707 historiaa

 

Ylisen laitostyöntekijät KTV ry 707 on perustettu helmikuussa 1967.Tuolloin yhdistykseen kuului Ylisellä kehitysvamma (tuolloin vajaamielis) alalla työskenteleviä, laitosapulaisia, huoltomiehiä, keittiö henkilökuntaa, toimiston, varaston ja ompelimon väkeä.

Vajaamielishoitajat ja hoitoapulaiset kuuluivat aluksi mielenterveys ja kehitysvamma-alan liittoon MKL:ään. MKL:n lopetettua toimintansa jäsenistö siirtyi KTV:hen vuonna 1982. KTV:n laajentuessa vuonna 2005 liiton nimeksi tuli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL. Tällöin myös Ylisen osaston nimi vaihdettiin ja nimeksi tuli Ylisen JHL ry 707.

Enimmillään yhdistyksessä on ollut noin 500 jäsentä.

Vuonna 2009, kun Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä purettiin, Ylisen ja Parkanon toimipisteet siirtyivät PSHP:iin ja muut kehitysvamma-alan toiminnot, kuten asumispalvelu ja työtoiminta siirtyivät kuntien ylläpitämäksi. Jäsenet siirtyi paikallisiin yhdistyksiin. Tällöin myös jäsenmäärämme puolittui.

Kun muutama vuosi sitten kuultiin, että Ylisen toiminta olisi siirtymässä Pitkäniemen alueelle, uudisrakennusten myötä, heräsi ajatus myös JHL:n yhdistysten 707 ja 066 voimien yhdistämisestä. Asiaa valmisteltiin hyvässä hengessä, Hannu Kanervan, aluetoimistosta toimiessa “kätilönä”.

30.09.2012 Ylisen JHL ry. lakkautettiin ja 01.10.2012 siirryimme Pitkäniemen sairaalan JHL ry 066 jäseniksi. Syyskokouksen 2012 päätöksellä nimi vaihtuu Pitkäniemen JHL 066 ry:ksi

Ylöjärvellä 18.02.2013.

Viimeisenä toiminut puheenjohtaja Marja-Leena Koskinen.